Rok 2020 přinesl planetě možnost se nadechnout

Rok 2020 přinesl planetě možnost se nadechnout

Anna Fenclová

Rok 2020 přinesl planetě možnost se nadechnout

Není pochyb, že rok 2020 nám toho mnoho vzal. Večery s přáteli, cestování, školní aktivity, umění, prostě téměř vše, co dělá život životem. Nicméně pojďme se pozastavit a zamyslet nad tím, co všechno nám pandemický rok také dal.

I když se to mnohým možná bude zdát absurdní, tak právě rok 2020 dal planetě možnost se opět trochu nadechnout a ukázat lidstvu, že většinu problémů zde tvoří oni sami. Zastavení ultrarychlého života celého světa pomohlo lehce a bohužel pouze krátkodobě zmírnit a zpomalit klimatické změny, která nám již dlouhou dobu pomalu ale jistě mění náš svět před očima horšímu.

Pozitivní zprávou je, že rok 2020 nám přinesl spoustu vláhy a vyprahlá země získala zase možnost trochu se vzpamatovat. Úhrn srážek za 11 měsíců letošního roku činí podle Českého hydrometeorologického ústavu 735 mm, ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 je to o 139 mm více. Tato změna zmenšila míru fyziologického stresu stromů nejen v přírodě ale i ve městech, a díky tomu se i daleko lépe ujímala nová výsadba.

Další kladnou informací, je že v Evropě se během pandemie coronaviru rapidně snížilo množství obsahu znečišťujících látek v ovzduší. Podle vědců z Copernicus klesly emise oxidu dusíku a oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv o více než 10 %. Emise z letecké dopravy se snížily dokonce o 52 %.Tyto látky způsobují kyselý déšť, v aglomeracích jsou zodpovědné za dýchací problémy,“ vysvětluje profesor Pavel Kindlmann z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK. „Ale také poškozují ekosystémy citlivé na nadbytek živin, například horské louky a lesy. Je ale nutné si uvědomit, že jde o lokální a dočasné vlivy. Problémy globálního oteplování jsme tím nevyřešili,“ upozorňuje Kindlmann.[1]

Je tedy zcela jasné, že veškeré klimatické změny a problémy jsme si zavinili sami a jedná se téměř o nerozmotatelné klubko příčin a následků. Možná se zdá, že s tím obyčejný smrtelník nemůže nic dělat. Apelujeme na to, že změna je v každém z nás, a i v drobných krůčcích, jako je recyklace, omezení nákupů, snížení spotřeby jídla a masa, podpora lokální a udržitelné výroby, regenerativní zemědělství a mnoho dalšího.

Uvědomme si, že sice jsme museli omezit náš život, ale jaký smysl má žít v nevědomí a v konzumu, když tím vším naše planeta pomalu strádá a my devastujeme místo pro život dalším generacím?

Teď už záleží jen na nás, zda se vrátíme do zajetých kolejí a řešení otázky klimatických změn necháme na dalších generacích nebo se pokusíme změnu udržet a směřovat k zelenějším zítřkům.

Doporučujeme následující dokumenty (Netflix):

Kiss the ground

A life on Our Planet

 

Zdroje: ČTK, irozhlas.cz

[1] https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/koronavirus-emise-zivotni-prostredi_2003281616_pj